کد مطلب : 75228 تاریخ مطلب : 1401/06/14

بخشنامه اتاق اصناف تهران در خصوص ثبت قيمت کالا توسط کليه توليدکنندگان و تامين کنندگان در سامانه تجارت ايران