کد مطلب : 65383 تاریخ مطلب : 1399/06/05

کليه بخشنامه ها و اطلاعيه ها صادره از نهاد هاي مربوطه

1400بخشنامه ها

بخشنامه تاريخ بروز رساني 1400/04/1521796-converted.pdf

فروردين و ارديبهشت 1400.pdfبخشنامه هاي صادره فروردين و ارديبهشت سال 1400 بتاريخ بروز رساني 1400/02/27

1399بخشنامه ها


545454.pdf12/11/1399 بخشنامه ها بتاريخ بروز رساني

12/11/1399 بخشنامه ها بتاريخ بروز رسانيtifpdf.pdf

بخشنامه ها بتاريخ بروز رساني مورخه jpg2pdf.pdf24/09/1399

بخشنامه ها بتاريخ بروزرساني tiff2pdf.pdf1399/09/15

بخشنامه مورخه 1399/08/19 رياست محترم اتاق اصناف

بخشنامه مورخه 1399/08/25 در مورد سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداري کالا

بخشنامه مورخه 1399/08/19 ستاد تسهيل و رفع موانع توليد کشور20887.pdf

بخشنامه مورخه 1399/08/06 برگزاري سومين جشنواره ملي حاتم

20724.pdfبخشنامه مورخه 1399/07/12 مبارزه با قاچاق کالا و ارز

20833.pdfبخشنامه مورخه 1399/08/07 در مورد اعتراض به برگ تشخيص مالياتي موديان

بخشنامه مورخه 1399/07/06 در مورد نحوه توزيع الکترونيکي گاز مايع20705.pdf

بخشنامه مورخه 1399/08/19 در مورد نظارت بر اجراي پروتکل هاي بهداشتي20888.pdf

207051.pdfبخشنامه مورخه 1399/07/06 در مورد نحوه توزيع الکترونيکي گاز مايع

بخشنامه مورخه 1399/07/13 رعايت پروتکل بهداشتي و شيوع فاز سوم کرونا - تعطيلي برخي صنوف20733.pdf

بخشنامه مورخه 1399/06/30درخصوص بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي20679.pdf

jpg2pdf.pdf بخشنامه مورخه 1399/06/29 معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومي در خضوض عدم بکارگيري مشمولين غايب در واحدهاي

بخشنامه مورخه 1399/06/30 در مورد پرداخت تسهيلات صادرات غير نفتي222.pdf

333.pdfبخشنامه مورخه 13399/07/05 مصوبات ستاد ملي مبارزه با کرونا

20680.pdfبخشنامه مورخه 1399/06/31 اعطاي تسهيلات کرونايي- برداشت غير قانوني از حساب اصناف

111.pdfبخشنامه مورخه 1399/06/30 راه اندازي سايت فروش اينترنتي

jpg2pdf.pdfبخشنامه اطلاعيه مربوط به دور سوم زمان و مکان انتخابات هيات مديره و بازرس صنف اتحاديه چيني بلور و لوستر

20543.pdfبخشنامه مورخه 1399/06/03مديريت صحيح منابع و پيگيري جدي مشکلات

20539.pdfبخشنامه مورخه 1399/06/03 جمع اوري اطلاعات اتباع خارجي

*205452.pdf بخشنامه مورخه 1399/06/03 اداره کل استاندارد تهران در خصوص کفي هاي بالابر

20561.pdfبخشنامه مورخه 1399/06/10 مصوبات سيو سومين جلسه ستاد ملي مديريت کرونا

20555.pdfبخشنامه مورخه 1399/06/05 توصيه ستاد مبارزه با کرونا مبني بر عدم پخت مواد غذايي و نذورات

20538.pdf*بخشنامه مورخه 1399/06/03 ستاد تسهيل و رفع موانع توليد تعيين تکليف بدهي گيرندگان تسهيلات

بخشنامه ها ي مردادماه 1399

20518.pdfبخشنامه مورخه 1399/05/28 اتاق اصناف تهران در خصوص مصوبات کميته امنيتي در مورد ايجاد هرگونه سد معبر

20516.pdfبخشنامه مورخه 1399/05/27 اتاق اصناف تهران در خصوص رعايت دقيق فاصله گذاري اجتماعي

20526.pdfبخشنامه دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مورخه 1399/6/1 اتاق اصناف ايران تعيين تکليف بدهي کارفرمايان

20514.pdfبخشنامه مورخ 99/5/4 معاونت محترم بازرگاني وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص حفاظت از زنجيره تامين و توليد

20517.pdfبخشنامه مورخه 1399/05/27 سازمان صنعت و معدن و تجارت مبني بر راه اندازي سايت فروش اينترنتي E-SONOOF.IR